Stichting VO De Vechtstreek
b Schepersweg 6a, Breukelen
p Postbus 246, 3620 AE Breukelen
t 0346 - 58 41 00 | f 0346 - 58 41 09
e info@vodevechtstreek.nl

Bestuur

Het Bestuur van Stichting VO De Vechtstreek is éénhoofdig. Deze rol wordt momenteel vervuld door de heer drs. D.(Dick) Frantzen, rector-bestuurder. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting. Hiertoe behoren onder andere het bepalen van het strategisch beleid van de stichting en de vormgeving van de bestuurlijke kaders waarlangs het beleid van de scholen wordt ontwikkeld. Ook geeft het College leiding aan het management van de scholen. Daarnaast geeft het College advies aan het management.

 

Het College van Bestuur onderhoudt verder een functioneel en strategisch netwerk en het organiseert het overleg met de GMR.

 

Het College van Bestuur wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door de heer

F. (Frank) van de Kamp, directeur bedrijfsvoering-controller. De heer Van de Kamp geeft leiding aan o.a. de financiële administratie, ICT en informatiemanagement en de begrotingsvoorbereiding en -uitvoering.

 

Het College van Bestuur, de directeur bedrijfsvoering-controller en de schooldirecties worden op de volgende gebieden, t.w. personeelsbeleid, kwaliteitszorg en financiële administratie ondersteund door:

  • Mevr. drs. Anita Kramer, senior HR-adviseur 
  • Mevr. Cobi Jongeneel, medewerker Personeelszaken
  • Dhr. Henk Verbruggen, hoofd Financiën
  • Mevr. Nadine Klokkers, medewerker Financiën
  • Mevr. drs. Marjolein Porskamp, medewerker Kwaliteitszorg
  • Dhr. Roland Sturkenboom, functionaris gegevensbescherming

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze scholen

RSG Broklede is een openbare scholengemeenschap voor havo, vwo en tvwo.

lees meer...

De Mgr. A. E. Rientjes Mavo staat in Maarssen en telt ruim 600 leerlingen.

lees meer...

 

Stichting VO De Vechtstreek | Bezoekadres: gebouw RSG Broklede, Schepersweg 6a, Breukelen | Postadres: Postbus 246, 3620 AE Breukelen
t: 0346 - 58 41 00 | f: 0346 - 58 41 09 | e: info@vodevechtstreek.nl