Stichting VO De Vechtstreek
b Schepersweg 6a, Breukelen
p Postbus 246, 3620 AE Breukelen
t 0346 - 58 41 00 | f 0346 - 58 41 09
e info@vodevechtstreek.nl

GMR

Iedere school heeft een eigen medezeggenschapsraad. Op Stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is een afvaardiging van alle medezeggenschapsraden van de scholen en bestaat uit ouders en personeel.

 

De reglementen en het medezeggenschapsstatuut zijn te downloaden van de site.

 

De GMR voert maandelijks overleg met het College van Bestuur (CvB). Het CvB doet voorstellen over het te voeren beleid en de GMR wordt gevraagd erop te reageren. De GMR heeft op verschillende onderwerpen verschillende rechten. Op basis van een lijst van tevoren opgestelde onderwerpen die ontleend zijn aan de Wet Medezeggenschap (WMS) stellen CvB en GMR maandelijks een agenda van te bespreken onderwerpen op. Een aantal daarvan is ieder jaar hetzelfde, zoals onder andere Begroting, Strategisch beleid, Schoolplan, Vakantieregeling. Daarnaast komen onderwerpen op de agenda die op dat moment aandacht behoeven.

 

De GMR wordt gevormd door:

  • Dhr. Jan de Heer, personeelsgeleding Broklede, voorzitter
  • Mevr. Mechteld Leemans, personeelsgeleding Broklede, secretaris

  • Dhr. Paul Bongers, personeelsgeleding Rientjes Mavo

  • Dhr. Nico Kuipers, personeelsgeleding Rientjes Mavo

  • Dhr. Louis Smeets, oudergeleding Rientjes Mavo

  • Mevr. Myriam Slikker, oudergeleding Rientjes Mavo

  • Dhr. André van der Grift, oudergeleding Broklede

  • Mevr. Monica Leurling, oudergeleding Broklede

Post voor de GMR kan gestuurd worden aan de voorzitter:

dhr. Jan de Heer, Schepersweg 6a, 3621 JK Breukelen.

 

 

 

 

 

 

 

Onze scholen

RSG Broklede is een openbare scholengemeenschap voor havo, vwo en tvwo.

lees meer...

De Mgr. A. E. Rientjes Mavo staat in Maarssen en telt ruim 600 leerlingen.

lees meer...

 

Stichting VO De Vechtstreek | Bezoekadres: gebouw RSG Broklede, Schepersweg 6a, Breukelen | Postadres: Postbus 246, 3620 AE Breukelen
t: 0346 - 58 41 00 | f: 0346 - 58 41 09 | e: info@vodevechtstreek.nl