Stichting VO De Vechtstreek
b Schepersweg 6a, Breukelen
p Postbus 246, 3620 AE Breukelen
t 0346 - 58 41 00 | f 0346 - 58 41 09
e info@vodevechtstreek.nl

Rientjes Mavo

De Rientjes Mavo is een school voor vmbo-tl in Maarssen. De school staat in Maarssen en telt ruim 600 leerlingen. De schoolleiding wordt gevormd door de rector-bestuurder, de plv. directeur en 2 afdelingsleiders. Onderwijskundig is er samenwerking met RSG Broklede te Breukelen. De afstemming voor een goede overstap van M4 naar H4 en  van de mavo-plus-klas naar H2 heeft voortdurend de aandacht.

De Rientjes Mavo heeft bijzondere aandacht voor leerlingen die extra zorg nodig hebben en vervult een voortrekkersrol op het gebied van dyslexie, autisme, taal-, reken- of gehoorproblemen. De school biedt de structuur die er nodig is om het beste uit jezelf te halen. De Rientjes Mavo biedt maatwerk.

 

 

 

> bezoek de website van Rientjes Mavo

 

 

 

 

Onze scholen

RSG Broklede is een openbare scholengemeenschap voor havo, vwo en tvwo.

lees meer...

De Mgr. A. E. Rientjes Mavo staat in Maarssen en telt ruim 600 leerlingen.

lees meer...

 

Stichting VO De Vechtstreek | Bezoekadres: gebouw RSG Broklede, Schepersweg 6a, Breukelen | Postadres: Postbus 246, 3620 AE Breukelen
t: 0346 - 58 41 00 | f: 0346 - 58 41 09 | e: info@vodevechtstreek.nl